Search
  • AIBA

Tutor je podrška tokom studija

Svaki je početak težak, kažu. Međutim, puno je lakše imati nekoga pored sebe

koji će vam pomoći savetom i uputiti vas na pravi put. Tokom studija, studentima

pomaže tutor koji olakšava prelaz iz srednje škole u visoko obrazovanje te pruža

savete i pomoć u mnogim pitanjima koja se odnose na studije i studentski život.Šta je tutorstvo?

Tutorstvo je sistematičan i organizovan oblik pomoći studentima pri studijama i

njihovom akademskom napretku. U procesu tutorstva učestvuju tutor, student i

koordinator tutora.

Tutor može biti student više godine ili predavač. Njegov je posao da tzv. tutorantu,

pruža informacije, savetuje, pomaže pri dobijanju informacija i znanja, da

motiviše, usmerava i daje primer.

Koordinator tutora je član stručnog, istraživačkog ili nastavnog osoblja ili student.


Kako tutor pomaže?

Razlikujemo tutore studente i tutore učitelje.

Glavni zadatak tutora studenta je savetovanje studenata o studijskim i drugim

temama vezanim za studentski život, kao što su bonovi, domovi, javni prevoz,

studentske povlastice itd. Studenti su tako upoznati sa pravima i dužnostima,

postupcima i pravilima rada Fakulteta, Studentskog saveta i studentskog života

uopšteno. Takođe, tutor može pomoći u sakupljanju studijskog materijala i na taj

način pružiti adekvatnu podršku studiranju brucoša i mlađih studenata.


Glavne uloge tutora učitelja su savetovanje studenata o njihovim studijama, biranju

predmeta, nastavku puta i mogućnosti karijere. Takođe može pomoći u rešavanju

problema sa studijama ili drugog problema koji se pojavi tokom njih.


Samo podrška, a ne prigušivanje

Tutor može pomoći studentima sa raznim problemima i uputiti ih u pravom smeru.

Međutim, treba naglasiti da njegova pomoć služi samo kao potpora, a ne kao

pritisak. Tutor ne traži informacije umesto studenta, već ga samo usmerava.

Takođe ne daje savete kako prepisivati ili varati na ispitima, ne komentariše

profesore i njihov rad (metod predavanja, ocenjivanje itd.). Uz to, ne piše

seminarske radove i zadatke studentima niti im da je beleške.


Tutor za sve

Postoji nekoliko vrsta tutorstva koje se razlikuju u pogledu vrste ili oblika pomoći

kao i toga kome je pomoć upućena. Opisujemo samo nekoliko.


Uvodno tutorstvo

Predviđeno je za brucoše ili pridošlice kako bi im pomoglo da se prilagode na svoj

studentski život i da se integrišu u novo obrazovno okruženje.


Predmetno tutorstvo

Služi kao dodatna pomoć studentima u razumevanju i učenju osnova iz pojedinih

predmeta.


Tutorstvo studentima sa invaliditetom


Pomaže studentima s posebnim potrebama da se lakše prilagode i integrišu u

studentski život i rad. Tutor im pomaže i u onim studijskim aktivnostima koje ne

mogu samostalno obavljati.


Tutorstvo za strane studente

Tutor pomaže stranim studentima pri dolasku u Sloveniju u savladavanju kulturnog

šoka i navikavanju na novo okruženje.


Tutorstvo za obaveznu praksu

U ovom obliku tutorstva studentu se pomaže u pronalaženju i organizovanju

obavezne studijske prakse.


Gde pronaći tutora?

Tutorstvo je prisutno na većini fakulteta. Tutor obično sa svojim tutorantima

komunicira putem mejla ili telefona. Kontakte možete naći na veb stranicama

svake obrazovne ustanove.


Biti tutor znači prednost

Ako ste komunikativni, organizovani, strpljivi, radite s ljudima i više niste brucoš,

možete se prijaviti na poziv studentskog tutora, koji se obično objavljuje na kraju

semestra. Ako ispunjavate kriterijume za izbor i odabrani ste na pozivu za dostavu

predloga projekata, morate pohađati obuku za tutore pre početka akademske

godine.

Biti tutor i pomagati studentima je prednost, jer na većini fakulteta mogu tražiti

tutorstvo kao izborni predmet za ECTS bodove. I poslednje, ali ne najmanje bitno,

kroz praksu tutorstva, nauči se je mnogo i stiču se važne kompetencije za rad sa

ljudima, koje se takođe mogu uvrstiti u cv, čime se stiče prednost na tržištu rada.


Autor: Špela Zupan Štampohar

14 views0 comments
Kako do nas?

Vidovdanska bb

Banja Luka

066 637 417

ass.aiba.info@gmail.com

Radno vrijeme

pon-pet: 15.00-21.00

sub: 10.00-13.00

PRATI NAS!

© 2020 Aiba lingvistički centar

Pozovite nas! 066 637 417