Search
  • AIBA

Informacija koju obavezno moraju znati svi studenti u Sloveniji

Ako čitate ovaj tekst, vjerovatno vas zanima obrazovanje u Sloveniji, planirate u

budućnosti da se upišete na slovenački fakultet, ili ste roditelj budućeg studenta. Moguće i

da ste već upisali slovenački fakultet i ponosno se možete nazvoti bruc (brucoš), to jest

student prve godine.Šta podrazumijeva studentski status?

Prema pravnoj definiciji, student je lice koje je prema ustanovljenom poretku upisano u

instituciju za visoko obrazovanje radi studija. Na taj način, kada se budući student upisuje

na program osnovnih ili master studija na fakultetu, ali i visoku školu, on dobija status

studenta.


Kao dokument koji potvrđuje dati status studentu se daje studentska kartica, a do njenog

izdavanja može da se u referatu preuzme potvrda o upisu, koju može upotrebljavati uz

pasoš.


Dobivši status studenta, student može da:

- Sredi studentsko zdravstveno osiguranje;

- dobija popust na prehranu;

- koristi popust za javni prevoz;

- radi preko studentskog servisa;

- ima mogućnost prijave za smeštaj u studentskom domu.


Status studenta počinje od 1. oktobra tekuće do 30. septembra naredne godine i produžuje

se pri svakom uspješnom prelazu u narednu godinu, sve do završetka školovanja.


Studije i ispiti

Sve obaveze studenta se mogu svesti na dvije glavne: student mora da uči, koristeći za to

sve mogućnosti, i da uspešno ispunjava akademske dužnosti.


Svi studenti moraju da prisustvuju predavanjima, seminarima i vežbama, da obavljaju

praksu, ispunjavaju domaće zadatke, ali i da se samostalno obrazuju. Predavači na razne

načine provjeravaju znanje, a metode provjere zavise od studijskog programa: studenti

rade testove, učestvuju na seminarima, ispunajvaju istraživačke zadatke, ali osnovne

metode provjere su ispiti i kolokvijumi.


Kolokvijum podrazumijeva da se sva znanja koja je student stekao tokom semestra dijele i

proveravaju u nekoliko etapa. Ako je student položio prvi kolokvijum, profesor ga pušta

na naredni.


Na svaki ispit je moguće izlaziti određeni broj puta u zavisnosti od pravila univerziteta, pri

tome su prva tri puta besplatni, a ostali se plaćaju. Ako student obnavlja godinu,

odbrojavanje izlazaka na ispit počinje ispočetka, a ako se vratio sa akademskog odsustva,

ono se nastavlja.


Na slovenačkim univerzitetima postoje tri ispitna roka:

zimski – januarsko-februarski;

ljetnji – junsko-julski.

jesenji – za rješavanje akademskih obaveza, ako ih je ostalo.

Da bi studentu bio odobren izlazak na ispit, on mora da se prijavi na njega preko

studentskog informacijskog sistema (ŠIS). Kod toga je bitno gledati prijavne roke. Prijava

znači da će student prisustvovati ispitu: ako se ne odjavi u naredna 2-3 dana i ne pojavi se,

podrazumijeva se da je pao ispit, a studenta mogu da ne puste na sljedeći ispitni rok. Na

kolokvijum iz jednog predmeta se prijavljuje samo jedan put, a ponekad prijava nije ni

potrebna.


Ako se student ne slaže s rezultatom ispita, može da uloži žalbu. Rokovi i uslovi za žalbu

nisu isti za sve univerzitete.


Svaki student može da popravi ocenu za ispit: za to mora da popuni poseban formular i da

se pripremi za ponovni izlazak na ispit u nekom od narednih rokova. U referatu se mora

ranije provjeriti, koji od rezultata ispita će se računati, onaj najbolji ili posljednji.


Tokom perioda spremanja i polaganja ispita, student dobija ocjene i bodove, prema tzv.

ECTS sistemu. Određeni broj bodova mu omogućava da pređe u narednu godinu i nastavi

školovanje.


Završava studije odbranom diplomskog rada, iako postoje neki programi osnovnih studija

koji imaju samo polaganje završnog ispita.


Produženje roka studiranja

Student ima pravo da produži rok studiranja za jednu godinu, ali za to mora postojati

određeni razlog. Univerziteti rješavaju tu problematiku na različite načine, ali obično se

kao osnov za produženje studiranja uzima bolest ili aktivno učestvovanje na studentskim

manifestacijama, koji su uticali na akademski uspjeh. Osim toga, na univerzitetima možete

uzeti dodatnu godinu studiranja, ako je to neophodno zbog porodičnih okolnosti, ili

složene životne situacije, a takođe i ako student ima status lica sa posebnim potrebama.


Studentice sa djetetom mogu da produže studentski status na jednu godinu za svako

novorođeno dijete.


Student ima pravo na dodatnu godinu za pisanje diplomskog rada, a da pritom ne gubi

status studenta, u koliko nije več iskoristio mogućnost ponovnog upisa ili prebacivanja.


Kako preći u drugu struku

Ako je student tokom studija shvatio da je izabrao smjer koji mu ne odgovara u potpunosti

ili ne može sakupiti dovoljno bodova i očistiti rok, jednom u toku studija ima pravo da

pređe na drugi studijski program.


Ako se profil studija ne mijenja kardinalno i student prelazi na program koji je sličan

prethodnom (npr. sa ekonomije na finansije), ima velike šanse da nastavi školovanje bez

gubljenja godine. Moguće da će morati polagati jedan ili dva diferencijalna ispita dodatno

u toku godine, ali rezultati u ostalim disciplinama, sorodnima sa prethodnim studijama,

biće uračunati.


Ako se novi profil u potpunosti razlikuje (npr. prelazak sa studija informacionih

tehnologija na lingvističke), mora da pohađa sve ispočetka.


Akademsko odsustvo

Akademsko odsustvo (zamrzavanje studija) omogućava studentu da privremeno prekine

studije i kasnije da ih nastavi. Ako student pauzira, gubi sve studentske pogodnosti i plati

svaki ispit po cenovniku fakultete. Kada ispuni sve uslove za upis u višu godine, može

redovno nastaviti svoj studij sa svim studentskim pogodnostima.

Ako akademsko odsustvo traje dve godine i duže, a struktura studijskog programa se za to

vrijeme promijenila, neophodno je pisati molbu o nastavku studiranja po svom programu.

Ako student ima preostale ispite, nakon vraćanja sa odsustva polaganje ovih ispita će se

plaćati.


Kako ne izgubiti status studenta?

Ako student ignoriše svoje studentske obaveze, narušava pravila univerziteta ili prepisuje

na ispitima, u najboljem slučaju dobiće upozorenje ili ukor, a u najgorem, biće izbačen sa

univerziteta.


Student gubi status studenta ako:

- je prestao da pohađa nastavu i nema neophodan broj bodova da pređe u naredni

semestar;

- ako je izbačen sa univerziteta;

- nije uspio da položi ispite i napiše diplomski rad tokom dodatne

(apsolventske)godine.


Ako student izgubi status, gubi i pravo na dobijanje boravišne dozvole.

Tim kompanije 2TM želi studentima da izgube svoj status samo iz jednog razloga – zbog

uspešnog završetka školovanja. Obratite se nam za sve nedoumice, vezane za upis i

studiranje na fakultetima Slovenije!

57 views0 comments
Kako do nas?

Vidovdanska bb

Banja Luka

066 637 417

ass.aiba.info@gmail.com

Radno vrijeme

pon-pet: 15.00-21.00

sub: 10.00-13.00

PRATI NAS!

© 2020 Aiba lingvistički centar

Pozovite nas! 066 637 417